• Wat zijn jullie vriendelijk! Ik had me jullie veel strenger voorgesteld.

  Bel direct

  T 026 44 36 457

  of laat je
  terug bellen

 • Ik vond een eendenbek altijd vreselijk, maar nu weet ik hoe ik me moet ontspannen.

  Bel direct

  T 026 44 36 457

  of laat je
  terug bellen

 • Ik sta helemaal achter mijn besluit, dankzij de warme ontvangst van de fijne mensen uit de kliniek.

  Bel direct

  T 026 44 36 457

  of laat je
  terug bellen

 • Ik voelde mij heel serieus genomen en ging uiteindelijk opgelucht naar huis

  Bel direct

  T 026 44 36 457

  of laat je
  terug bellen

Als je een klacht hebt

De medewerkers van onze klinieken stellen alles in het werk om onze cliënten zo goed mogelijk te behandelen en het verblijf in onze kliniek zo aangenaam mogelijk te maken. Toch kan het gebeuren dat een behandeling niet helemaal naar wens verloopt en je niet tevreden bent. Die ontevredenheid kan te maken hebben met de wijze waarop de behandeling is uitgevoerd, de planning, de manier waarop je te woord gestaan bent, de wachttijd of de manier waarop je bent geïnformeerd.

Wij vinden het heel belangrijk dat onze cliënten tevreden zijn, zowel over de behandeling als over de manier waarop wij met onze cliënten omgaan. Wij horen het dan ook graag wanneer je ergens niet tevreden over bent. Omdat het misschien nog mogelijk is om iets aan jouw klacht te doen. Of omdat het ons helpt om soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen. Jouw klacht kan ons helpen onze zorg verder te verbeteren.

Als je een klacht hebt, kun je deze in eerste instantie het beste direct bespreken met degene waar je klacht over gaat. Maar er is ook de mogelijkheid om je klacht neer te leggen bij onze klachtenfunctionaris. Op deze pagina kun je lezen hoe dat in zijn werk gaat.

De klachtenfunctionaris
Onze klachtenfunctionaris zorgt ervoor dat klachten op een goede manier worden behandeld. Zij geeft informatie over hoe je je klacht het beste kan indienen. Ook kan zij een afspraak maken met degene bij wie de klacht is ontstaan. Als het wenselijk is een gesprek te hebben met de medewerker waar de klacht over gaat kan de klachtenfunctionaris daar bij aanwezig zijn.

Wij registreren de klachten die bij ons binnen komen en verwerken die in een jaarlijkse rapportage. Dit gebeurt zonder vermelding van de persoonlijke gegevens van de klager. Je anonimiteit is dus altijd gegarandeerd. Ook hoef je niet bang te zijn dat het indienen van een klacht invloed heeft op de kwaliteit van je behandeling. Wij waarderen het juist als onze cliënten ons op de hoogte brengen van hun ervaringen, óók als het een wat mindere ervaring is.

Je kunt je klacht indienen door gebruik te maken van het klachtenformulier. Het ingevulde formulier kan je mailen naar klachten@centrumsg.nl. Versturen per post kan ook. Het adres is Sonsbeeksingel 29, 6814 AB in Arnhem, t.a.v. de klachtenfunctionaris.

Geschillencommissie Zorginstellingen
Als de klachtenbemiddeling door onze klachtenfunctionaris niet tot het gewenste resultaat leidt, kun je een formele klacht indienen bij de Geschillencommissie. Voorwaarde is wel dat je je klacht eerst hebt besproken met een medewerker van de kliniek of de klachtenfunctionaris. Op de site van de Geschillencommissie Zorg vind je zowel hun klachtenformulier als uitleg over de procedure.

Klachtenreglement
Wil je meer weten over onze klachtenregeling, dan kan je dit lezen in ons klachtenreglement.

Veelgestelde vragen